Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Grantobiorców

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne dla Grantobiorców

Wtorek, 14 listopada 2017 r.

Zapraszamy potencjalnych Grantobiorców na spotkanie informacyjno - konsultacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki w zbliżającym się naborze wniosków o powierzenie grantów.

Tematyka spotkania będzie obejmowała omówienie wniosku o powierzenie grantu, kryteriów wyboru oraz zasad kwalifikowania wydatków.

Spotkanie odbędzie się 21. listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 15.00 w siedzibie LGD, w Pszczynie, przy ul. 3. maja 11.

Przypominamy, że najbliższy planowany do realizacji projekt grantowy zakłada zwiększenie aktywności i zintegrowania mieszkańców obszaru LSR poprzez realizację grantów w zakresie aktywizacji społecznej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.