Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Dotacje na rozpoczęcie działalności dla osób 50+

Czwartek, 23 listopada 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. projektu dedykowanego osobom w wieku powyżej 50 roku życia. Osoby te mają możliwość pozyskać dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Kto może starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria
* ukończyły 50 rok życia,
* zamieszkują na terenie woj. śląskiego,
* są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w tym także emeryci,
* nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Liczba osób, które otrzymają dotację:
40 (projekt w Raciborzu)
14 (projekt w Katowicach)


Wysokość dotacji:
W ramach projektu można otrzymać 2 rodzaje wsparcia
1.wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja inwestycyjna) w wysokości 23 000,00 zł, którą można przeznaczyć na:
• zakup wyposażenia do firmy (narzędzia, maszyny, sprzęt komputerowy, meble, samochód itp)
• zakup ewentualnego towaru do sprzedaży
• promocję firmy
2. podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 1 475,00 (projekt w Raciborzu) lub nawet 1700,00 zł (projekt w Katowicach)wypłacane co miesiąc przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (łącznie dodatkowe 17 700 lub 20 400 zł), które można przeznaczyć na:
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
• czynsz w przypadku wynajmowania lokalu
• paliwo do samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej
• abonament za telefon i internet
• podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
• inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności


Miejsce składania dokumentów:


Biuro projektu w Raciborzu:
Ul. Bema 24a/8
47-400 Racibórz

więcej informacji TUTAJ


Biuro projektu w Katowicach:
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach,
Powstańców 17
40-039 Katowice
Więcej informacji TUTAJ

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.