Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Konsultacje proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniedziałek, 5 lutego 2018 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

 

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

- Tabeli nr 24 Przedsięwzięcia, sposoby realizacji, preferowane typy operacji w LSR,

- Tabeli nr 25 Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, stany początkowe i końcowe, źródła danych do pomiaru,

- Tabeli nr 27 Matryca powiązań problemów, celów, przedsięwzięć, wskaźników i czynników zewnętrznych,

- Rozdziału VI, pkt. 5 - Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru.

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie  kolorem żółtym.

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@lgdziemiapszczynska.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 20.02.2018 r. do godz. 15.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazne na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

Pliki do pobrania

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.