Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Uwaga Wnioskodawcy!

Uwaga Wnioskodawcy!

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 r.

W związku z rozpoczętymi naborami wniosków prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową i jeszcze raz zwracamy Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii.

1. Prosimy o zapomnanie się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą Ochrony Danych Osobowych w ramach naboru wniosków, znajdującą się w plikach do pobrania poniżej.

2. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej w dwóch identycznych egzemplarzach. Każdy ma zawierać wszystkie załączniki - oba egzemplarze wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD) Wnioskodawca zostawia w LGD.

3. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach" oraz wpięte do skoroszytu/segregatora.

4. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

5. Przypominamy o konieczności wypełnienia stosownych dokumentów znajdujących się w Plikach do pobrania pod ogłoszonym konkursem, a zwłaszcza Uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (informacje zawarte w tym dokumencie powinny być ujęte również w punkcie 1.4 w sekcji B.III wniosku).

6. Z uwagi na Państwa komfort i czas konieczny do poświęcenia każdemu wnioskodawcy, w miarę możliwości prosimy o nieodstawianie składania wniosku na ostatni dzień naboru.

7. Przypominamy, że obecny nabór trwa od 9 do 23 kwietnia 2018 r., do godziny 16.00 - więcej informacji odnośnie naboru znajdziecie Państwo TUTAJ.

 

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.