Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Zakończył się kolejny nabór wniosków!

Piątek, 27 kwietnia 2018 r.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków nr 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018 i 12/2018.

Do biura wpłynęło łącznie 13 wniosków na kwotę dofinansowania 1 297 050 zł.

Kolejnym etapem będzie ocena zgodności operacji z LSR, którą prowadzi biuro, następnie Rada dokona oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Ostatnim etapem będzie przekazanie wniosków wybranych do dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego, celem dalszej weryfikacji.

O dalszych losach wniosków będziemy na bieżąco informować.

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.