Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

W listopadzie rusza rekrutacja grantobiorców w projekcie: "Międzynarodowa współpraca się opłaca"

Środa, 31 października 2018 r.

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego! Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Operatora grantu!

Spotkanie informacyjne odbędzie się 7.11 o godz. 16:00 - miejsce: Profesja ul. Katowicka 115/119, Chorzów - TUTAJ.


Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.
Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o komponent współpracy ponadnarodowej.

W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca"?

• do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
• wsparcie ze strony operatora grantów
• zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
• lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
• nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
• nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
• wzrost kompetencji kadry
• przystępna procedura grantowa
• kwoty ryczałtowe
• brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:
- Profesja z partnerami

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu grupaprofesja.com/mwso

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 14.00
osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań
telefonicznie: 663667883 lub 570683776
mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.