Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Wyniki oceny operacji w ramach naborów od 1/2019 do 12/2019

Piątek, 22 marca 2019 r.

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naborów od 1/2019 do 12/2019 na Posiedzeniach Rady w dniach 13 i 15 marca br. przedstawiamy wyniki oceny.

Wybrane do dofinansowania operacje zostaną przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie. Korespondencję w tej sprawie będzie przekazywał ZW.

Pięćdziesiąt z pięćdziesięciu trzech ocenianych przez Radę LGD operacji zostało wybranych do dofinansowania, z czego dwadzieścia cztery mieszczą się w limicie dostępnych środków. Trzy wnioski nie są zgodne z LSR.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach oceny.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny operacji znajdą Państwo w zakładce wyniki 2019.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.