Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Piątek, 27 stycznia 2017 r.

LGD "Ziemia Pszczyńska" informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, dotyczacej wdrożenia idei SLOW
pn. "POLEKU slow life po naszymu".

Termin składania zgłoszeń: od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. w biurze Stowarzyszenia.

 

Wszelkie szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdą Państwo w zakładce KONKURSY

powrót
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.