Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Biesiada LGD za nami...

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

W ostatni piątek w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się biesiada członków Stowarzyszenia.

Przy góralskiej muzyce, w iście sielskim klimacie Karczmy, spotkało się prawie 50-ciu członków naszej LGD. Wcześniej chętni do udziału w kuligu, wzięli udział w jeździe konnym zaprzęgiem po jankowickich lasach. Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom LGD za udział w wydarzeniu, mając nadzieję, że spełniło Państwa oczekiwania! 

Galeria

powrót
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.