Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Za nami Walne Zebranie Członków

Czwartek, 2 marca 2017 r.

W środę na sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie poprowadziła Prezes LGD - Renata Dyrda. Podczas posiedzenia m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016, a także po rezygnacji jednego z członków Organu Decyzyjnego, uzupełniono skład Rady LGD. Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na posiedzeniu członkom Stowarzyszenia. Poniżej krótka fotorelacja ze spotkania.

Galeria

powrót
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.