Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Czwartek, 2 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dot. możliwości aplikowania o środki LGD w ramach otwierania działalności gospodarczej lub rozwijania istniejącej. 

Spotkania te odbędą się w dniach: 20 marca, 21 marca i 22 marca br., odpowiednio w Pszczynie, Bieruniu i Orzeszu.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem wsparcia w ramach środków PROW 2014-2020, do udziału w spotkaniach. Udział ten jest bezpłatny! Na pierwsze ze spotkań - w Pszczynie w dniu 20 marca, obowiązują zgłoszenia udziału. Osoby chętne, prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa - tel. 32/210 02 12, e.mail.: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl

Szczegółowe informacje o spotkaniach, znajdą Państwo z załączniku. Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania

powrót
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.