Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Wyniki oceny operacji w ramach naborów od 6/2017 do 14/2017

Piątek, 7 lipca 2017 r.

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naborów: 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017 na Posiedzeniu Rady w dniu 30.06.2017 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

Wybrane do dofinansowania operacje w dniu dzisiejszym zostały przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego (ZW), gdzie zostaną poddane dalszej ocenie. Korespondencję w tej sprawie będzie przekazywał ZW.

W przypadku podania adresu mailowego, Wnioskodawcy, których operacje zostały wybrane do dofinansowania oraz które mieszczą się w limicie dostępnych środków i których ustalona kwota wsparcia jest równa kwocie o jaką wnioskowali, zostaną poinformowani o ocenie operacji jedynie drogą korespondecji elektronicznej. Pozostali Wnioskodawcy otrzymają informację pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny operacji znajdą Państwo w zakładce wyniki 2017.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.