Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Projekt "MOC-NGO"

Projekt "MOC-NGO"

Wtorek, 1 sierpnia 2017 r.

Zachęcamy do udziału w projekcie pn.: „MOC-NGO - Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim". Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych wolontariatem i członków organizacji pozarządowych - mieszkańców podregionu tyskiego.

Aktualnie trwa rekrutacja do:
1. Akademii Rozwoju Liderów NGO działających na terenie podregionu tyskiego, w ramach której zaplanowano cykl szkoleń. Pozwoli on zaspokoić podstawowe potrzeby liderów organizacji pozarządowych i przełoży się na jakość funkcjonowania organizacji, a przede wszystkim na jej rozwój.

Tematyka i terminy zjazdów:

1 Warsztat kompetencji menadżerskich
(16 godzin wyjazdowy) 16-17.09.2017
2 Źródła finansowania działalności organizacji oraz zarządzanie finansami organizacji - fundraising projektowy i pozaprojektowy
(16 godzin) 23-24.09.2017
3 Zarządzanie zespołem i projektem
(16 godzin) 21-22.10.2017
4 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w promocji i w zarządzaniu organizacją
(16 godzin) 18-19.11.2017

 

2. Warsztaty umiejętności społecznych dla wolontariuszy to cykl spotkań zwiększających umiejętności i kompetencje osób wiązanych z organizacjami, a także tych, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Zapraszamy do udziału studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-30 lat. Zakwalifikowani uczestnicy mają do wyboru 2 alternatywne ścieżki rozwoju w zależności od zainteresowań i predyspozycji:

MODUŁ I: Menażer projektów - fundraiser

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Trening umiejętności społecznych dla młodych menażerów 14 - 15.10.2017
szkolenie wyjazdowe
weekendowe 16 godzin
2. Metodologia pisania projektów 4.11.2017
szkolenia stacjonarne 8 godzin
3. Źródła finansowania działalności organizacji - fundraising 5.11.2017
Szkolenia stacjonarne 8 godzin
4. Zarządzanie projektem 18.11. 2017
szkolenia stacjonarne 8 godzin

MODUŁ II : Specjalista ds. promocji

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Warsztat kompetencji społecznych i wystąpień publicznych 21-22.10.2017
szkolenie wyjazdowe weekendowe 16 godzin
2. Narzędzia i działania public relations 18.11.2017
Szkolenia stacjonarne 8 godzin
3. Promocja w mediach społecznościowych 19.11.2017
Szkolenia stacjonarne 8 godzin
4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz tworzenie filmów w promocji organizacji 16.12.2017
Szkolenia stacjonarne 8 godzin


Ponadto, każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu będzie miał możliwość opracowania swojego mikroprojektu, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową. Najlepsze 5 projektów otrzyma dofinansowanie w kwocie 1000 zł!

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać:

Centrum Społecznego Rozwoju
Jana Pawła II 1/2
43-190 Mikołów
Tel.: 32 444 64 53
e-mail: biuro@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2017

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.