Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej

Wtorek, 5 września 2017 r.

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej pn.: Aspekty prawne utworzenia i prowadzenia inkubatora przetwórstwa rolno-spożywczego oraz budowania rynków zbytu produktów lokalnych i ekologicznych.

Wyjazd organizowany jest w terminie 1-2 października 2017 r., a miejscem docelowym jest obszar działania Stowarzyszenia LGD „Światowid" (województwo wielkopolskie).

Celem organizacji wizyty jest:

 • prezentacja metod produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych,
 • zachęcenie uczestników do podejmowania działań zmierzających do budowania rynków zbytu produktów lokalnych i ekologicznych oraz tworzenia inkubatorów przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska",
 • konfrontacja dobrych praktyk obu LGD.

W wizycie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy i osoby czynnie zaangażowane w rozwój lokalnego środowiska - obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023, jak również osoby chcące aplikować o środki unijne za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska".

Formularz zgłoszeniowy:
- można złożyć osobiście bezpośrednio w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" (43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 11),
- można nadesłać pocztą na adres: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska"(43-200 Pszczyna, ul. 3-go Maja 11),

w terminie od 6 do 14 września 2017 r. do godz. 15:00

Regulamin wizyty studyjnej, w tym program oraz Formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej w Plikach do pobrania.

 

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.