Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Domyślna miniaturka

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym - Rychnov (CZ)

Piątek, 2 marca 2018 r.

 


„Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy"


Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zaprasza Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym do Rychnova (CZ) organizowanym w ramach projektu „Know-How - na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń"

więcej
Domyślna miniaturka

Informacja o naborze pracownika

Środa, 28 lutego 2018 r.

Informujemy iż nabór na pracownika zgodnie z ogłoszeniem 1/2018, nie został rozstrzygnięty. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru, zgodnie z ogłoszniem 2/2018.

więcej
Domyślna miniaturka

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym - Bielsko-Biała

Wtorek, 27 lutego 2018 r.


„Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy"

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zaprasza Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym do Bielska-Białej organizowanym w ramach projektu „Know-How - na podstawie wymiany międzyregionalnych doświadczeń"

więcej
Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Wtorek, 27 lutego 2018 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311), zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

więcej
Domyślna miniaturka

Posiedzenie Rady

Wtorek, 27 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż 5 marca 2018 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska".

więcej
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2018 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.