Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Suszeckie wieści kulturalne

Środa, 7 września 2016 r.

Poniżej znajdą Państwo najświeższe informacje dot. wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w Suszcu.

więcej

Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości

Środa, 7 września 2016 r.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości".

więcej

Walne Zebranie Członków

Środa, 7 września 2016 r.

W poniedziałek 5 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.

więcej

Zaproszenie na godziny doradcze

Poniedziałek, 5 września 2016 r.

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020, zachęcamy do udziału w organizowanych przez nasze LGD godzinach doradczych.

więcej

Lokalne kryteria wyboru operacji indywidulanych w ramach LSR

Piątek, 2 września 2016 r.

W związku z wpłynięciem do biura wniosku dot. propozycji zmiany/uszczegółowienia lokalnych kryteriów wyboru dla operacji indywidualnych, poddajemy ww. dokument konsultacjom społecznym.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.