Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Wtorek, 21 lutego 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" pragnie zaprosić swoich członków na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 1 marca br., o godz. 16.00 w seli sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

więcej

Konsultacje społeczne dot. kryteriów wyboru operacji

Wtorek, 21 lutego 2017 r.

W związku z wpłynięciem do biura wniosków dot. propozycji zmiany/uszczegółowienia lokalnych kryteriów wyboru dla operacji indywidualnych, poddajemy ww. propozycje zmian konsultacjom społecznym.

więcej

Spotkania informacyjno-konsultacyjne dla Wnioskodawców

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska", w związku z planowanym na kwiecień br. ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków, serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów. Spotkania kierowane są do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
i innych podmiotów działających na obszarze LGD.

więcej

Biesiada LGD za nami...

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

W ostatni piątek w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach odbyła się biesiada członków Stowarzyszenia.

więcej

GOK w Suszcu zaprasza

Poniedziałek, 13 lutego 2017 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje nt. zbliżających się wydarzeń kulturalnych w gminie Suszec.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.