Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Konkurs plastyczny dla dzieci

Piątek, 3 lutego 2017 r.

W styczniu br., decyzją Prezesa KRUS pana Adama Sekścińskiego, uruchomiono siódmą edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych, który co roku przyciąga ponad 32 tysiące młodych artystów, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

więcej

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

Czwartek, 2 lutego 2017 r.

W związku z planowanymi do uchwalenia na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023 (LSR), poniżej zamieszczamy projekt proponowanych zmian LSR celem konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.

więcej

Uwaga Wnioskodawcy!

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ARiMR już wkrótce uruchomi portal, na którym beneficjenci działań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe.

więcej

Porcja suszeckich wieści

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

W zał. znajdą Państwo informacje nt. zbliżających się wydarzeń kulturalnych w Ośrodku w Suszcu.

więcej

V posiedzenie Grupy Tematycznej LEADER

Poniedziałek, 30 stycznia 2017 r.

W dniach 25-26 stycznia 2017 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie GTL . Było one okazją do rozmowy o trudnościach w realizacji lokalnych strategii rozwoju oraz narzędziach i sposobach niwelowania problemów.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.