Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Uwaga Wnioskodawcy!

Czwartek, 27 października 2016 r.

W związku z trwającymi naborami wniosków prosimy o wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją konkursową i jeszcze raz zwracamy Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii.

więcej

Okno Kariery 2016

Poniedziałek, 24 października 2016 r.

Otwarte w dniu 19 października konferencją z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu - OKNO KARIERY - zakończyło się w ostatni piątek.

więcej

Informacja dla Wnioskodawców - wyjaśnienia ARiMR

Czwartek, 20 października 2016 r.

W związku z ogłoszonymi naborami i pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad udzielania wsparcia przez LGD infomujmy, iż w zakładce Wyjaśnienia dla Wnioskodawców na bieżąco zamieszczamy wyjasnienia ARiMR w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

więcej

Podsumowanie spotkań dla Wnioskodawców

Czwartek, 20 października 2016 r.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" zorganizowało cykl spotkań informacyjnych i doradczych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

więcej

Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości

Czwartek, 20 października 2016 r.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. informuje, że nabór do projektu „Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości" zostaje przedłużony do 15 listopada 2016 r.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.