Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Szkolenie dla pracowników biura i członków Rady LGD

Czwartek, 29 września 2016 r.

W dniu jutrzejszym - 30 września w biurze LGD "Ziemia Pszczyńska" odbędzie się szkolenie z zakresu Elektronicznej Obsługi Wniosków do dofinansowania.

więcej

Aktualizacja regulaminu wydarzenia

Wtorek, 27 września 2016 r.

W dniu wczorajszym Zarząd LGD, dokonał aktualizacji regulaminu wydarzenia "Okno Kariery".

więcej

Artystyczne WIESIADY

Wtorek, 27 września 2016 r.

"Art Pompownia" zaprasza rękodzielników do Godowa
5 listopada 2016 r. 

więcej

Posiedzenie grupy tematycznej ds podejścia LEADER

Czwartek, 22 września 2016 r.

Po raz czwarty 19 września 2016 r w Warszawie w MRiRW spotkała się Grupa Tematyczna do spraw Podejścia LEADER. W spotkaniu udział wziął Pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w MRiRW. 

więcej

Informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Czwartek, 22 września 2016 r.

Szanowni Państwo informujemy, iż najbliższy nabór wniosków o przyznanie pomocy zostanie przeprowadzony w terminie od 21 października do 3 listopada br.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.