Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Zmiana rozporządzenia dot. wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Piątek, 2 września 2016 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż podpisane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Szkolenie - wdrażanie LSR, ocena i wybór operacji do finansowania

Czwartek, 1 września 2016 r.

30.08.2016 r. w Pielgrzymowicach odbyło się szkolenie dla członków Zarządu i Rady LGD oraz pracowników biura z zakresu wdrażania LSR oraz metodyki oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2016-2023.

 

więcej

Spotkanie dla przedstawicieli JST i NGO

Czwartek, 1 września 2016 r.

29 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach środków przyznanych naszej LGD.

więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Piątek, 26 sierpnia 2016 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" pragnie poinformować, iż Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 5 września br., o godz. 16.00 w seli sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Szczegóły Zebrania znajdą Państwo w załączeniu.

więcej

Rozwiąż krzyżówkę!

Środa, 24 sierpnia 2016 r.

Przypominamy o trwającym do końca sierpnia konkursie krzyżówkowym. W najnowszym biuletynie informacyjnym Stowarzyszenia ukazała się krzyżowka, na której rozwiązanie czekamy do końca sierpnia. Na zwycięzców czekają nagrody!

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.