Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Fundusze unijne dla firm - konferencja

Środa, 30 listopada 2016 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję. Konferencja odbędzie się w dniu: 7.12.2016 r. w hotelu ANGELO, w Katowicach - ul. Sokolska 24. Rozpocznie się o godz.: 9.00.

 

 

więcej

Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

Wtorek, 29 listopada 2016 r.

W związku z planowanymi do uchwalenia w dniu 12 grudnia 2016 r. przez Walne Zebranie Członków zmianami w zakresie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska" na lata 2016-2023 (LSR), poniżej zamieszczamy niniejszy dokument celem konsultacji i wnoszenia ewentualnych uwag.

więcej

Kulturalny Bilet Wolontariusza

Piątek, 18 listopada 2016 r.

Wszystkich Wolontariuszy zachęcamy do udziału w ciekawej akcji! Szczegóły w poniższej informacji.

więcej

Posiedzenie Rady

Środa, 16 listopada 2016 r.

Informujemy, iż w dniu 28 listopada br. o godz. 15.00 odbędzie się Posiedzenie Rady zwiazane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów zakończonych w dniu
3 listopada br. Szczegóły dotyczące posiedzenia znajdą Państwo w załączeniu.

więcej

Podsumowanie naborów

Poniedziałek, 14 listopada 2016 r.

3 listopada 2016 r. zakończyliśmy pierwsze nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020. Dotyczyły one działań z zakresu zakładania i rozwoju działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.