Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Zaproszenie na warsztaty z biznesplanu dla młodzieży

Poniedziałek, 19 września 2016 r.

LGD "Ziemia Pszczyńska" zachęca młodzież szkół ponadgmnazjalnych do udziału w organizowanej inicjatywie - "OKNO KARIERY".

więcej

Podsumowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych

Piątek, 16 września 2016 r.

W dniach 13-15 września w trzech miejscowościach odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców oraz osób, chcących założyć działalność gospodarczą.

więcej

Lokalne kryteria wyboru - projekty indywidualne

Piątek, 9 września 2016 r.

W związku z brakiem uwag do propozycji zmiany/uszczegółowienia lokalnych kryteriów wyboru dla operacji indywidualnych, która została w dniu 2 września poddana konsultacjom społecznym, Rada LGD w dniu 6 września przyjęła proponowane zmiany.

więcej

Aktualizacja wzorów wniosków

Czwartek, 8 września 2016 r.

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

więcej

Suszeckie wieści kulturalne

Środa, 7 września 2016 r.

Poniżej znajdą Państwo najświeższe informacje dot. wydarzeń kulturalnych realizowanych przez GOK w Suszcu.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.