Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Piątek, 27 stycznia 2017 r.

LGD "Ziemia Pszczyńska" informuje o możliwości zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej, dotyczacej wdrożenia idei SLOW
pn. "POLEKU slow life po naszymu".

więcej

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Piątek, 20 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do lektury nowego biuletynu informacyjnego LGD! W nim wiele ciekawych artykułów, a także nowy konkurs z nagrodami!:)

więcej

UWAGA CZŁONKOWIE LGD!

Środa, 18 stycznia 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w kuligu oraz spotkaniu biesiadnym w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach.

więcej

Informacja

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 r.

Zgodnie z podjętą w styczniu br. nowelizacją Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, iż Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" nie planuje realizować zamówień w trybie, o którym mowa w art. 13 a ust. 1 Ustawy Prawo zmówień publicznych.

więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Główny organizator Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk oraz Urząd Miejski w Pszczynie wraz z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.