Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Wyjaśnienia dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie na realizację projektów

Piątek, 19 sierpnia 2016 r.

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi zasad ubiegania się o wsparcie na realizację projektów poniżej zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące niektórych kwestii.

więcej

Zaproszenie dla rękodzielników i pszczelarzy

Wtorek, 9 sierpnia 2016 r.

GOK w Suszcu serdecznie zaprasza pszczelarzy i rekodzielników z terenu powiatu pszczyńskiego na Jarmark Dożynkowy, który odbędzie się 11 września 2016 roku w Kryrach podczas Dożynek Gminno-Powiatowych.

więcej

Adaptacja do zmian - wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości

Poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r.

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie od dnia 16 sierpnia 2016 rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Poniedziałek, 8 sierpnia 2016 r.

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

więcej

Nabory RPO WSL 2014-2020

Czwartek, 4 sierpnia 2016 r.

Informujemy o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach których Wnioskodawcy muszą uzyskać w LGD zaświadczenie o zgodności z LSR.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.