Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

RPO WSL 2014-2020

W niniejszej zakładce znajdą Państwo informacje na temat konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

W obecnej perspektywie finansowej, realizacja działania RLKS (Rozwój Lokalny Kierowanych przez Społeczność) w woj. śląskim przyjęła niejako formułę pośrednią, co oznacza, że oprócz głównych środków po jakie sięgają Lokalne Grupy Działania i podmioty działające na ich obszarach w ramach PROW 2014-2020, została wydzielona pula środków w ramach RPO WSL 2014-2020, po które będą mogły sięgać podmioty działające na obszarze LGD, a których projekty będą posiadać opinię zgodności ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), wydaną przez lokalne grupy.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach powyższego programu zachęcamy do zapoznania się z poniższym załącznikiem - Tabelą przedsięwzięć wyodrębnionych w ramach celów ogólnych i szczegółowych LSR naszego Stowarzyszenia dla RPO WSL 2014-2020 oraz Procedurą opiniowania pod kątem zgodności z celami LSR wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dokumenty, na podstawie których LGD "Ziemia Pszczyńska" wydawać będzie opinię nt. zgodności danego projektu ze strategią LGD, można otrzymać w biurze LGD - osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem.

Pliki do pobrania

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.