Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

"Małe Projekty" - wybrane wnioski

Piątek, 23 lipca 2010 r.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady, które odbyło się 23.07.2010r. uzupełniono ostateczną listę rankingową operacji wybranych przez Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" do dofinansowania.

więcej

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

Wtorek, 13 lipca 2010 r.

Serdecznie zapraszamy na kolejne cykle szkoleń w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa".

więcej

Konferencja PCOP

Poniedziałek, 12 lipca 2010 r.

Dnia 9 lipca 2010 odbyła się konferencja inaugurująca działalność Pszczyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

więcej

Perły Ziemi Pszczyńskiej

Poniedziałek, 12 lipca 2010 r.

Zakończono pierwszy etap Parasolowego Projektu Kulturalnego, którego celem jest wyłonienie Pereł Ziemi Pszczyńskiej.

więcej

Spotkanie koordynatorów

Piątek, 9 lipca 2010 r.


Informujemy, że dnia 12.07.2010 (poniedziałek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie koordynatorów gminnych

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.