Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Posiedzenie Rady

Piątek, 25 czerwca 2010 r.


Informujemy, że Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńka" związane z rozpatrzeniem odwałań i ostatecznym ustaleniem listy rankingowej odbędzie się 01.07.2010

więcej

"Małe Projekty" - Rada oceniła wnioski

Czwartek, 17 czerwca 2010 r.


Na Posiedzeniu Rady, które odbyło się 17.06.2010r. Rada wybrała wnioski do dofinansowania z działania "Małe Projekty".

więcej

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Wtorek, 15 czerwca 2010 r.

Możliwość pozyskania środków na „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw”. Serdecznie zapraszamy na pierwszy cykl szkoleń w ramach ww. działania.

więcej

Małe Projekty - wpłynęły 22 wnioski

Piątek, 11 czerwca 2010 r.

10.06.2010r. zamknięto nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty". Jednocześnie informujemy, że wpłynęły 22 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 428 198,50 zł.

więcej

Posiedzenie Rady

Piątek, 11 czerwca 2010 r.

W związku z koniecznością oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Małe Projekty” posiedzenie Rady odbędzie się dniu 17 czerwca 2010r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.