Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Projekt Współpracy

Wtorek, 2 lutego 2010 r.

Wczoraj, tj. 01.02.2010 roku w siedzibie pszczyńskiego LGD odbyło się spotkanie dotyczące  działania 4.21 Wdrażanie Projektów Współpracy.

więcej

Seminarium informacyjne

Czwartek, 28 stycznia 2010 r.

W dniu 28.01.2010 roku w Pszczyńskim Centrum Kultury(PCK) odbyło się seminarium informacyjne pt: "Możliwość pozyskiwania środków finansowych w ramach małych grantów".

więcej

Projekt FIO

Wtorek, 26 stycznia 2010 r.

LGD Ziemia Pszczyńska przygotowuje wniosek do FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Celem projektu będzie utworzenie Pszczyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych(PCOP).

więcej

Pszczyńskie LGD nawiązuje współpracę

Poniedziałek, 25 stycznia 2010 r.

1 lutego 2010 roku pszczyńska LGD zaprosiła do siebie Lokaną Grupę Działania z Cieszyna i Gorzyc. Głównym tematem spotkania będzie Działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy. O efektach spotkania bezzwłocznie Państwa poinformujemy.

więcej

Szkolenie LGD w Zwardoniu

Poniedziałek, 25 stycznia 2010 r.

W dniach 22-23 stycznia 2010 roku odbyło się robocze spotkanie Lokalnych Grup Działania z Województwa Śląskiego.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.