Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

POSIEDZENIA RADY

Poniżej znajdą Państwo protokoły z posiedzeń Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska", m.in. dotyczące wyboru operacji do dofinansowania oraz podjęte w trakcie posiedzenia uchwały.  Listy operacji wybranych/niewybranych do dofinansowania znajdują się w poszczególnych zakładkach dotyczących wyników z danego naboru.

© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.