Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Wyniki oceny operacji w ramach naborów od 6/2017 do 14/2017

Piątek, 7 lipca 2017 r.

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naborów: 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017 na Posiedzeniu Rady w dniu 30.06.2017 r. przedstawiamy wyniki oceny operacji.

więcej

Aktywne wakacje z GOKiem w Suszcu

Środa, 5 lipca 2017 r.

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w wakacyjnych atrakcjach!

więcej

POLEKU - konkurs!

Piątek, 30 czerwca 2017 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie! W nawiązaniu do zeszłotygodniowego festiwalu POLEKU slow life po naszymu, mamy dla Państwa konkurs z iście wakacyjną nagrodą!:)

więcej

Festiwal POLEKU za nami...

Piątek, 30 czerwca 2017 r.

W ostatni weekend na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące odbył się Festiwal POLEKU slow life po naszymu. Projekt realizowany  przez LGD "Ziemia Pszczyńska" jako operacja własna, finansowany ze środków PROW 2014-2020.

więcej

Posiedzenie Rady związane z oceną wniosków

Czwartek, 22 czerwca 2017 r.

Informujemy, iż w dniu 30 czerwca o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Rady związane z oceną wniosków, które wpłynęły do biura w odpowiedzi na nabory wniosków nr 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017. O szczegółach posiedzeniach zostaną Państwo poinformowani do 7 dni po posiedzeniu.

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.