Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

ankieta monitorująca dla Beneficjentów PROW

Z uwagi na konieczność monitorowania stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety monitorującej i dostarczenie jej do biura LGD "Ziemia Pszczyńska".

Ankietę wypełniają Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013. Należy ją wypełnić w momencie otrzymania płatności ostatecznej dla każdego składanego wniosku (jeśli wnioskodawca składał więcej wniosków oddzielnie dla każdego wniosku). Ankietę można przesłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub  złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia.

Pliki do pobrania

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.