Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia

Piątek, 20 stycznia 2017 r.

Zachęcamy do lektury nowego biuletynu informacyjnego LGD! W nim wiele ciekawych artykułów, a także nowy konkurs z nagrodami!:)

więcej

UWAGA CZŁONKOWIE LGD!

Środa, 18 stycznia 2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska" serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w kuligu oraz spotkaniu biesiadnym w Karczmie Wiejskiej w Jankowicach.

więcej

Informacja

Poniedziałek, 16 stycznia 2017 r.

Zgodnie z podjętą w styczniu br. nowelizacją Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, iż Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska" nie planuje realizować zamówień w trybie, o którym mowa w art. 13 a ust. 1 Ustawy Prawo zmówień publicznych.

więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Główny organizator Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Śląsk oraz Urząd Miejski w Pszczynie wraz z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące Działania 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

więcej

Dotacje na projekty dla osób starszych

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", zaprasza do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego.  

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.