Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

interpretacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Poniżej znajdą Państwo szereg interpretacji związanych z wątpliwościami jakie Samorządy Województw zgłaszają do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a które odnosząc się do wykładni prawa w tym zakresie, przedstawia swoje stanowisko w danej sprawie. Jak jednak zaznacza Ministerstwo, interpretacje te mają charakter wyłącznie generalny, dotyczący interpretacji przepisów, nie rozstrzygają zatem konkretnych przypadków. To Samorzady Województw, dysponując całością niezbędnej do weryfikacji wniosku dokumnetacji, podejmują decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy dla poszczególnych Wnioskodawców.

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2019 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.