Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło
Domyślna miniaturka

Stanowisko Rady - zmiana umowy z Wnioskodawcą

Wtorek, 22 sierpnia 2017 r.

W związku z rozpatrzeniem pisma w sprawie zmiany umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Zarządem Województwa Śląskiego przedstawiamy stanowisko Rady przyjęte na Posiedzeniu w dniu 21.08.2017 r.

więcej
Domyślna miniaturka

Posiedzenie Rady

Środa, 16 sierpnia 2017 r.

Informujemy, iż posiedzenie Rady związane z rozpatrzeniem pisma Wnioskodawcy w sprawie zmiany terminu złożenia wniosku o płatność odbędzie się w dniu 21.08.2017 r. o godz. 14.00.

więcej
Postaw na rozwój - dofinansowanie szkoleń i doradztwa

Postaw na rozwój - dofinansowanie szkoleń i doradztwa

Wtorek, 8 sierpnia 2017 r.

Fundusz Górnośląski S.A. niebawem rozpocznie nabór do projektu „Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim", w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.2.3.

więcej
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z LSR

Poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów z Poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie RPO WSL 2014-2020 - Konkurs nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-190/17.

więcej
Muzeum Militarnych Dziejów Śląska zaprasza...

Muzeum Militarnych Dziejów Śląska zaprasza...

Piątek, 4 sierpnia 2017 r.

W 2014 roku w tzw. domu ogrodnika na skraju parku pszczyńskiego z inicjatywy organizacji "Pro Memoria. Stowarzyszenie Bitwy pod Pszczyną 1939" powstało Muzeum Militarnych Dziejów Śląska.

więcej
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.