Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8kukurydzazachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Ostatnie spotkania z zakresu tworzenia biznesplanu

Środa, 22 marca 2017 r.

Dziś w Urzędzie Miejskim w Orzeszu odbędzie się ostatnie ze spotkań dot. przygotowania biznesplanu na poczet wniosku o przyznanie pomocy w ramach nadchodzących, kolejnych naborów PROW 2014-2020.

więcej

GOK w Suszcu zaprasza

Środa, 22 marca 2017 r.

Poniżej najświeższe informacje nt. wydarzeń jakie odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.

więcej

Wyniki oceny operacji własnej

Środa, 8 marca 2017 r.

W dniu 7 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia, związane m.in. z  oceną operacji własnej.

więcej

Zapisy na godziny doradcze

Niedziela, 5 marca 2017 r.

Przed kolejnym naborem wniosków, którego ogłoszenie LGD planuje na kwiecień br., zachęcamy osoby zianteresowane pozyskaniem wsparcia do udziału w bezpłatnych godzinach doradczych.

więcej

Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości

Czwartek, 2 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno - konsultacyjne dot. możliwości aplikowania o środki LGD w ramach otwierania działalności gospodarczej lub rozwijania istniejącej. 

więcej
© 2011-2017 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.