Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

Szkolenie z zakresu rozliczania projektów i wdrażania projektów sieciujących dla przedsiębiorców

Czwartek, 12 października 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów PROW 2014-2020 i wnioskodawców, którzy ubiegają się o środki z programu na organizowane przez nas szkolenie. 

Szkolenie dot. będzie zakresu: warunków i sposobu realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą oraz szkolenie z zasad ubiegania się o wsparcie i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach wpierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Tematyka dot. w głównej mierze rozliczania projektów - zatem zachęcamy wszystkich beneficjentów realizujących aktualnie projekty w ramach PROW 2014-2020 do udziału w szkoleniu! Jeden z modułów dot. będzie także tematu współpracy podmiotów gospodarczych, realizujących jeden wspólny projekt, zachęcamy zatem podmioty gospodarcze planujące podjąć współpracę z innym przedsiębiorcą.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada br., w godzinach 9.00-19.30 (zaplanowano trzy moduły tematyczne - szczegółowy podział godzinowy zawarto w programie w załączeniu). 

Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego. Na formularzu zaznaczają Państwo moduł w którym zechcą Państwo wziąć udział. Formularz należy nadesłać napóźniej do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl 

Miejsce szkolenia: siedziba LGD "Ziemia Pszczyńska" - ul. 3 Maja 11, Pszczyna (w zależności od liczby zgłoszeń - szkolenie może zostać przeniesione do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie - ul. 3 Maja 10, Pszczyna - wszyscy zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym miejscu szkolenia).

Szkolenie przeprowadzi pani Marzena Cieślak. 

 

Marzena Cieślak posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2003-2017) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (1993-2003). Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich, proces delegowania zadań Agencji Płatniczej do podmiotów zewnętrznych. Nadzorowała prawidłowość realizacji tych zadań oraz proces opracowania i aktualizacji zasad ubiegania się o wsparcie, formularzy dokumentów aplikacyjnych, wszelkich procedur związanych obsługi wniosków oraz przeprowadzania kontroli. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjno-szkoleniowych m.in. w zakresie znajomości zasad korzystania z pomocy przez beneficjentów, zasad realizacji i rozliczania projektów oraz zasad weryfikacji przez podmioty wdrażające warunków dostępu do wsparcia. Jest ekspertem w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce.

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu!

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2022 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.