Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

Nabór wniosków w okresie 08-22.01.2018 r.

Piątek, 22 grudnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 22.12.2017 r. ogłaszamy nabory wniosków nr 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 08.01.2018 r. do 22.01.2018 r.

w ramach konkursów:

Nabór nr 1/2018 na Przedsięwzięcie nr 3
PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA

Nabór nr 2/2018 na Przedsięwzięcie nr 5
OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE - podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 3/2018 - Projekt Grantowy - na Przedsięwzięcie nr 7
SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ ROZWOJU-INTEGRACJA SPOŁECZNA

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2017 w poszczególnych podzakładkach dot. określonego przedsięwzięcia w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - oraz dot. określonego zakresu z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zm.


Wnioskodawców prosimy zatem o zapoznanie się z poszczególnymi ogłoszeniami o naborach i wybranie naboru, zgodnego z założeniami Państwa projektu.

 

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2022 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.