Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Konsultacje proponowanych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Wtorek, 14 maja 2019 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczą:

 • Tabeli 25. Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, stany początkowe i końcowe, źródła danych do pomiaru;
 • Tabeli 26. Wskaźniki kosztów bieżących i aktywizacji w ramach LSR 2016-2023;
 • Tabeli 28. Budżet LSR (wysokość wsparcia w ramach poszczególnych poddziałań PROW 2014-2020);
 • Tabeli 29. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020;
 • Rozdziału VI - Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru;
 • Rozdziału VII - Plan działania;
 • Rozdziału VIII - Budżet LSR;
 • Załącznika nr 3. Plan działania;
 • Załącznika nr 4. Budżet LSR i Plan Finansowy;

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie kolorem żółtym.

Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:
- monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.

Proponowane zmiany wynikają także:

- z możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 marca 2019 r.

- uzyskaniem wsparcia na realizację projektu współpracy w ramach działania 19.3.

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@lgdziemiapszczynska.pl lub składali osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 20.05.2019 r. do godz. 08.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

 

Pliki do pobrania

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.