Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Gmina Pszczyna zaprasza do udziału w projekcie!

Gmina Pszczyna zaprasza do udziału w projekcie!

Czwartek, 19 września 2019 r.

Gmina Pszczyna w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, uzyskała wsparcie w wysokości 84 000,00 zł na realizację projektu bezpłatnych szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych.

W ramach projektu zaprasza się osoby, które ukończyły 25 rok życia (w dniu poprzedzającym datę uczestnictwa w szkoleniu), zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, do udziału w bezpłatnych szkoleniach, w jednym z wybranych modułów tematycznych:

 • Rodzic w internecie
 • Mój biznes w sieci
 • Moje finanse i transakcje w sieci
 • Działam w sieciach społecznościowych
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)
 • Rolnik w sieci
 • Kultura w sieci
Szkolenia w ramach każdego bloku tematycznego, odbywać się będą w wymiarze 12 godz. zegarowych, w godzinach: 15.00-19.00 lub 16.00-20.00. Szczegółowy harmonogram spotkań, zostanie dookreślony z grupą zakwalifikowanych uczestników.
Miejsca realizacji szkoleń:
Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fitelberga 1, 43-241 Łąka
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Batorego 24, Pszczyna

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 150 miejsc. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie na adres mailowy: eaktywni.pszczyna@gmail.com skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dokumentację mogą Państwo dostarczyć także pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna), z dopiskiem „Zgłoszenie do udziału w projekcie E-aktywni mieszkańcy Gminy Pszczyna" lub złożyć osobiście w pokoju nr 204 Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, dostarczają najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkoleń, oryginał formularza zgłoszeniowego, wraz z niezbędnymi załącznikami:
 • do biura projektu w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2, II p. s. 202 (mała sala obrad) - najbliższy termin dyżuru w biurze projektu to 2 października br. w godz. 16.30-17.30 (o dalszych terminach odbywania dyżurów będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego) lub,
 • do Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Pszczynie,
 • Rynek 2 - pokój nr 204 II p. lub,
 • na pierwsze zajęcia w ramach szkolenia
Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji uczestników (wraz z niezbędną dokumentacją projektową - w tym formularzem zgłoszeniowym), znajdą Państwo na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie - link TUTAJ.
W razie pytań osoby zainteresowane prosi się o kontakt pod numerem tel.: 32 449 39 48 lub drogą mailową: eaktywni.pszczyna@gmail.com

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego.

Zachęcamy do udziału!


powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.