Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Zakończony nabór wniosków

Poniedziałek, 25 listopada 2019 r.

19 listopada zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach 8 naborów. Łącznie do biura LGD wpłynęły 43 wnioski, na łączną  wnioskowaną sumę 3 935 774,16 zł.

Wszystkie nabory, poza naborem nr 20/2019, na który nie wpłynął żaden wniosek, cieszyły się zainteresowaniem Wnioskodawców. Limity dostępnych środków, zostały za sprawą większej liczby złożonych wniosków, przekroczone w naborach: 13/2019; 15/2019; 17/2019 oraz 18/2019. W pozostałych naborach, wnioskowana kwota nie przekracza limitu dostępnych środków.

W połowie grudnia planowane jest posiedzenie Rady, podczas którego wnioski przejdą pierwszy etap -  ocenę formalną. Wnioskodawcy, których wnioski wymagać będą korekty, zostaną o tym pisemnie poinformowani. W styczniu wnioski zostaną ocenione pod względem spełnania lokalnych kryteriów wyboru, a następnie wszystkie wybrane do dofinansowania operacje, zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach.

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.