Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra
Tarcza Antykryzysowa vs. COVID-19

Tarcza Antykryzysowa vs. COVID-19

Wtorek, 14 kwietnia 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją spowodowaną epidemią COVID - 19 oraz informacjami, jakie udostępniło Ministerstwo Rolnictwa, przedstawiamy ważne informacje dla Przedsiębiorców -  Beneficjentów działania 19.2 PROW 2014-2020.

Przedsiębiorcy, mający problemy z wypełnianiem zobowiązań umownych, mają możliwości skorzystania z rozwiązań przewidzianych w tzw. „I Tarczy Antykryzysowej", do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej", zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.

Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w "I Tarczy Antykryzysowej" beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie "II Tarczy Antykryzysowej" będą mogli w pełni skorzystać m.in. z zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19.

Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie „II Tarczy Antykryzysowej".

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane po ich opracowaniu.

Aktualizacja na dzień 20.04.2020 r. - Tarcza Antykryzysowa 2.0 podpisana

W piątkowy (17.04.2020) wieczór Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę poprawkową do Tarczy Antykryzysowej.

Główne zmiany w stosunku do poprzedniej wersji to m.in.:
1. Możliwość umorzenia 50% nieopłaconych składek ZUS dla firm zatrudniających na dzień 29.02.2020 do 49 pracowników (osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych), w okresie od marca do maja 2020 - dotyczy również przedszkoli niepublicznych.Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.
2. ZUS odstępuje od naliczania odsetek od składek zapłaconych po terminie w okresie od 01.01.2020 - bez znaczenia jest wielkość przedsiębiorstwa.
3. Mikropożyczka będzie dostępna również dla samozatrudnionych, a warunkiem jej umorzenia jest utrzymanie firmy przez 3 miesiące - zachęcamy aby obserwować stronę swoich Urzędów Pracy.
4. Objęcie wsparciem tarczy firm, które powstały przed 01.04.2020.

Co jednak WAŻNE!

Prosimy mieć na uwadze, iż każdy przypadek, należy rozpatrywać indywidualnie, w sytuacjach, ponad te wymienione powyżej, zachęcamy do indywidualnego kontaktu (telefonicznego - 32/774 05 02 lub mailowego) z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.