Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Zakończyliśmy prace nad nową strategią LGD i Planem komunikacji

Poniedziałek, 29 maja 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2023-2027 wraz z Planem komunikacji, celem ich złożenia w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Opracowane dokumenty są dostępne do wglądu w Biurze LGD. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Wszelkie uwagi można zgłaszać w terminie do 02.06.2023 r. do godz. 12.00.

Przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska" jest punktem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 2 czerwca br. Plan komunikacji zostanie przyjęty przez Zarząd.

 

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.