Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Zaproszenie na spotkanie

Środa, 5 października 2022 r.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w okresie programowania 2023-27 zapraszamy na spotkanie dotyczące opracowania kryteriów wyboru operacji służących jej realizacji.

Spotkanie kierowane jest do ekspertów - osób posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, zwłaszcza w obszarze przedsiębiorczości.


Opracowanie kryteriów ma umożliwić wybór operacji, których realizacja przekłada się bezpośrednio na rozwiązanie wskazanych w LSR problemów, a także na osiągnięcie zawartych w strategii celów i wskaźników, a co za tym idzie na realizację samej LSR.


Spotkanie odbędzie się 27.10.2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska". Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny - 32 210 02 12 lub 697 609 603 w terminie do 26.10.2022 r.

Ważne jest abyśmy wspólnie podyskutowali przedłożone propozycje, które pomogą w przejrzysty sposób ocenić przyszłe operacje oraz wybrać te, które są najbardziej adekwatne do dookreślonych potrzeb.

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2023 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.