Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Wyjazd studyjny

Poniedziałek, 26 września 2022 r.

W dniach 21 - 23 września br. miał miejsce wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego dla przedstawicieli LGD.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie inicjatyw zrealizowanych w województwie świętokrzyskim, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspartych środkami LGD. Podczas wyjazdu przedstawiono między innym projekt pn. "Światło i dźwięk - Dziecięce innowacje" dofinansowany w ramach działania Leader, którego celem był rozwój działalności gospodarczej w zakresie rozrywki poprzez uruchomienie mappingowego placu zabaw stanowiącego atrakcję kulturalno-rozrywkową dla dzieci, czy projekt obejmujący wyposażenie naturalnych punktów widokowych i wypoczynkowych na Świętym Krzyżu w małą infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową. Elementem wyjazdu była też wizyta w Centrum Kulturowo - Archeologicznym w Nowej Słupi. Obiekt zaprojektowany został w ramach Pilotażowego Programu Leader+, a następnie zbudowany ze środków RPO Woj. Świętokrzyskiego. Z kolei Gminny Ośrodek Kultury zarządzający placówką korzystał ze wsparcia LGD w ramach małych projektów w latach 2007-2013 oraz projektów grantowych. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele LGD województwa śląskiego - w tym naszej.
Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Galeria

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.