Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Ocena wniosków - wyniki

Poniedziałek, 23 stycznia 2023 r.

W związku z wyborem wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru 5/2022 na Posiedzeniu Rady w dniu 16.01.2023 r. przedstawiamy wyniki oceny.

W ramach naboru nr 5/2022 na Projekt Grantowy pt. Społeczność siłą rozwoju - integracja społeczna poprzez doposażenie na Przedsięwzięcie nr 7 SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ ROZWOJU - INTEGRACJA SPOŁECZNA wpłynęło 15 wniosków o powierzenie grantu. Jeden z nich został wycofany. Jeden z 14 podlegających ocenie wniosków został oceniony jako niezgodny z LSR, pozostałe (13) zostały wybrane przez Radę LGD do dofinansowania, w tym 12 z nich mieści się w limicie dostępnych środków, 1 nie mieści się w limicie  - znajduje się na liście rezerwowej.

O wynikach oceny Wnioskodawcy są informowani zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantów drogą korespondencji elektronicznej lub pocztą tradycyjną.

Szczegółowe informacje dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantu znajdą Państwo w zakładce wyniki 2022 oraz w protokole z Posiedzenia Rady dostępnym TUTAJ.

Zgodnie z "Procedurą wyboru i oceny grantów oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców" LGD składa do Zarządu Województwa wniosek o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy. Po zweryfikowaniu poprawności przeprowadzonego naboru i wyboru Grantobiorców oraz stwierdzeniu racjonalności i kwalifikowalności przyznanych grantów podpisana zostaje umowa o przyznaniu pomocy na Projekt Grantowy pomiędzy LGD i Zarządem Województwa. Następnie LGD zawiera umowy o powierzenie grantu z Grantobiorcami.

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.