Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Warsztaty strategiczne

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska", zakłada budowę strategii w oparciu o aktywne włączenie się społeczności lokalnej. W tym celu organizowane są warsztaty strategiczne, w ramach których osoby chętne zgłaszają swój udział, uczestnicząc w spotkaniach wypracowujących poszczególne zagadnienia przyszłej strategii.

Do tej pory odbyły się dwa tego typu spotkania:

- 2 czerwca 2015 r. w Studzienicach (KLIK)
- 2 lipca 2015 r. w Gostyni (KLIK)

Przed nami kolejne spotkania - najbliższe odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 r. w Bieruniu, na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

                                                                                     3.07.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 sierpnia 2015 r. w Bieruniu odbyło się następne spotkanie zespołu ds. opracowywania założeń LSR na lata 2016-2023, które w głównej mierze zostało poświecone wstępnemu zarysowaiu celów strategicznych i szczegółowych strategii. (KLIK)

                                                                                    15.09.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 13 października 2015 r. w Pawłowicach odbył się ostatni warsztat strategiczny poświęcony wypracowaniu m.in. przedsięwzięć, jakie zostaną zawarte w tworzonej strategii Stowarzyszenia. (KLIK)

19.10.2015 r.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowe informacje nt. kolejnych terminów i tematyki spotkań zostaną przedstawione w późniejszym czasie.

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.