Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Konsultacje projektów RPO WSL

W nowym okresie programowania poza środkami w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie można ubiegać się o dofinansowanie z dodatkowych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla poddziałań wymienionych w załączniku (są to dodatkowe środki wydzielone dla LGD oraz podmiotów działających /obejmujących gminy wchodzące w obszar strategii LGD, Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Śląskiego, po stronie LGD zostaje jedynie opiniowanie zgodności projektu z LSR). Opis priorytetów znajdą Państwo w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla RPO WSL 2014-2020 na stronie http://rpo2007-2013.slaskie.pl/ (zakładka: Perspektywa 2014+, Dokumenty, Regionalne).

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie możliwości aplikowania o dodatkowe środki oraz o przesłanie na nasz adres e-maila: projekty@lgdziemiapszczynska.pl do dnia 13.11.2015 r. wypełnionej karty informacyjnej, którą znajdą Państwo poniżej. Działanie to umożliwi nam precyzyjny dobór celów i wskaźników do realnych potrzeb obszaru oraz dostęp do środków, na realizację zadań, realizujących priorytetowe potrzeby naszego obszaru.

Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.