Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

monitoring i ewaluacja

Z uwagi na konieczność monitorowania stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność , zwracamy się
z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety monitorującej i dostarczenie jej do biura LGD "Ziemia Pszczyńska".


Ankietę wypełniają Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie
w ramach PROW 2014-2020 (z wyłączeniem grantobiorców). Należy
ją wypełnić w momencie otrzymania płatności ostatecznej dla każdego składanego wniosku (jeśli wnioskodawca składał więcej wniosków oddzielnie dla każdego wniosku). Ankietę można przesłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zwrotu środków - płatności ostatecznej.

 

Przedstawiamy również wyniki badań ewaluacyjnych, które znajdą Państwo poniżej.

strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2022 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.