Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Wtorek, 15 czerwca 2010 r.

Możliwość pozyskania środków na „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw”. Serdecznie zapraszamy na pierwszy cykl szkoleń w ramach ww. działania.

Warsztatowe  szkolenie z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

          Poniżej przedstawiamy harmonogram pierwszego cyklu szkoleń w ramach działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw”.

 

* 05.07.2010r., g. 14.00-16.10 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”,  ul. 3 Maja 11

 

* 06.07.2010r., g. 17.00-19.10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach Zdroju, ul. Szkolna 13

 

* 07.07.2010r., g.17.00 -19.10 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobiórze, ul. Centralna 16

 

* 08.07.2010r., g. 17.00-19.10 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131

 

* 09.07.2010r., g. 16.00 -18.10 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Pszczynie, ul. Rynek 2

 

* 12.07.2010r., g.17.00-19.10  w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60

 

* 13.07.2010r., g. 17.00-19.10 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Suszcu, ul. Lipowa 1

 

      

Szkolenie poprowadzi Pan Jarosław Niemczyk, do grudnia 2009 kierownik biura LGD „Ziemia Bielska” obecnie właściciel firmy IPR świadczącej usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i zarządzania projektami współfinansowanymi z UE.

 

 

Program szkolenia:

 1. Działania wdrażane przez Lokalne Grupy Działania poprzez Lokalne Strategie Rozwoju

 2. Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- zasady, kryteria dostępu, beneficjenci, forma i wysokość pomocy zgodnie z wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 3. Zgodność projektu z LSR Ziemia Pszczyńska i lokalnymi kryteriami wyboru (operacja  składana w LGD); procedury wyboru projektu

 

Serdecznie zapraszamy.

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.