Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

Bezpłatny punkt konsultacyjny w Woli

Czwartek, 27 maja 2010 r.

Firma Centrum Przedsiębiorczości SA serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do PUNKTU KONSULTACYJNEGO w Woli, gdzie  można uzyskać BEZPŁATNĄ pomoc w zakresie informacji niezbędnych w wypełnianiu wniosków o dotacje.

Usługi konsultacyjne mogą być świadczone w następującej formie:

1.    Osobiście w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli
2.    Osobiście w ramach dyżurów konsultanta w Pszczynie, Tychach i Lędzinach (harmonogram dyżurów          dostępny na stronach internetowych www.cpsa.com.pl).
3.    Telefonicznie, poprzez infolinię PK: (32) 211 99 31
4.    Elektronicznie, poprzez formularz usługi elektronicznej PK na stronie internetowej www.cpsa.com.pl

W celu umówienia się na bezpłatną osobistą konsultację w Punkcie Konsultacyjnym lub na dyżurze, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 211 91 77 w 28 i (32) 211 99 31 lub adresem mailowym spk.wola@cpsa.com.pl.
 
Serdecznie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w godzinach:
 
poniedziałek: 07.00 - 15.00
wtorek: 07.00 - 15.00
środa: 07.00 - 15.00
czwartek: 07.00 - 15.00
piątek: 07.00 - 15.00
 
w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli, przy ul. Przemysłowej 6.


Funkcjonowanie PUNKTU KONSULTACYJNEGO przy Centrum Przedsiębiorczości SA w Woli możliwe jest dzięki realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:
„Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą  poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu: wrzesień 2008 r. - marzec 2011 r.

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.