Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa

Projekt FIO

Wtorek, 26 stycznia 2010 r.

LGD Ziemia Pszczyńska przygotowuje wniosek do FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Celem projektu będzie utworzenie Pszczyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych(PCOP).

Zadaniem PCOP będzie wsparcie ekonomii społecznej, w tym grup nieformalnych, chcących się sformalizować, a także rozwój wolontariatu na  terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego. Projekt zakłada innowacyjne działania na tym terenie, polegające na promocji organizacji poprzez stronę internetową, budowanie trójstronnych porozumień i platformy współpracy, dzięki zorganizowaniu konferencji i debaty z udziałem trzech sektorów a także wsparcie merytoryczne, dzięki doradztwu z zakresu: prawno- administracyjnego, księgowego, marketingu, pozyskiwania środków na statutową działalność. Ponadto Centrum to będzie wspierało wolontariat poprzez prowadzenie bazy osób i organizacji chcących korzystać z wolontariatu, informowaniu o korzyściach zatrudniania wolontariuszy.

Wartością dodaną będzie stworzenie warunków do komunikowania się organizacji z terenu pszczyńskiego pomiędzy sobą i władzami samorządowymi, zawieraniu koalicji i porozumień, wypracowaniu jednego stanowiska w sprawach istotnych dla całej społeczności lokalnej danej gminy bądź powiatu.

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.