Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło

Warsztatowe szkolenia z Małych Projektów

Wtorek, 13 kwietnia 2010 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza na drugie spotkanie informacyjne z zakresu „Małych projektów”, mające tym razem charakter warsztatowy. 

Zaproszenie

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” serdecznie zaprasza na drugie spotkanie informacyjne z zakresu „Małych projektów”, mające tym razem charakter warsztatowy. 

Tematyka szkolenia:

„Pisanie wniosków i kompletowanie załączników w ramach tzw. Małych Projektów - warsztaty”.

Celem warsztatów jest przygotowanie wnioskodawców do złożenia wniosków w ramach tzw. Małych Projektów, odpowiadających przepisom prawa i wytycznym.

Chcemy, aby warsztaty przyczyniły się do skutecznego pozyskania przez Państwa środków z Unii Europejskiej na projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich powiatu pszczyńskiego.

Zalecamy, aby uczestniczyć w warsztatach, mając pomysł na projekt bądź jego wstępny zarys. Warsztaty obejmować będą również możliwość skonsultowania tematyki projektu i zakresu działań oraz propozycji uzupełniania projektu o działania podnoszące jego atrakcyjność.

Warsztaty będą podejmować następujące zagadnienia:

1) Sposób wypełniania wniosku.

2) Kwalifikowalność projektów i wydatków.

3) Logika interwencji - wyznaczenie celów, powiązanie celów z działaniami.

4) Budżet projektu (plan finansowy operacji) i jego powiązanie z działaniami.

5) Opis projektu i jego znaczenia dla rozwoju LGD Ziemia Pszczyńska.

6) Zestawienie rzeczowo - finansowe (wraz z opisem zadań)

7) Przygotowanie załączników.

Harmonogram szkoleń w poszczególnych gminach:   

1. Gmina Goczałkowice Zdrój:  27 kwiecień 2010r., g. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach Zdroju, ul. Szkolna 13.

2. Gmina Kobiór:  29 kwiecień 2010r., g.18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobiórze,  ul. Centralna 16.

3. Gmina Pawłowice:  30 kwietnia.2010r., g.18.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60.

4. Gmina Pszczyna: sołectwa: Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała, Brzeźce, Poręba, Studzionka:  10.05.2010r., g. 18.00 w Urzędzie Miasta w Pszczynie, ul. Rynek 2. (sala konferencyjna).

5. Gmina Suszec:  11 maja 2010r., g. 18.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Suszcu, ul. Lipowa 1.

6. Gmina Pszczyna, sołectwa: Czarków, Piasek, Studzienice, Jankowice, Ćwiklice, Rudołtowice12.05.2010r., g.18.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach, ul. Kasztanowa 9.

7. Gmina Miedźna:  13 maja 2010r., g. 18.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131.

 Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie
Pan Roman Gruszczyk.
      

                                                                                           

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniu

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.