Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Planowane nabory wniosków

Wtorek, 2 lipca 2019 r.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż nasze Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w wysokości 1.580.000,00 zł. Środki te mogą być przeznaczone na operacje dotyczące podjęcia i rozwoju działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie został też zaktualizowany „Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Jest on dostępny na naszej stronie w zakładce Dokumenty programowe/podstawowe.

W związku z powyższym, zgodnie z harmonogramem, w II półroczu 2019 r. planujemy ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć ujętych w naszej Strategii Rozwoju Lokalnego:
P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE
• P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
• P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY - WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE

Ogłoszony będzie też konkurs w ramach przedsięwzięcia P6. SIECI AKTYWNEGO WYPOCZYNKU dotyczący współpracy firm lokalnych w zakresie świadczenia usług turystycznych i rekreacyjnych.

Aktualne procedury wyboru i oceny wniosków dostępne są na naszej stronie w zakładce Dokumenty programowe/dokumenty związane z wyborem projektów.

 

Planujemy też nabór wniosków do kolejnego projektu grantowego, tym razem w obszarze WZMACNIANIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ZIEMII PSZCZYŃSKIEJ. Projekt zakłada rozwój mechanizmów współpracy i dialogu wśród mieszkańców obszaru, poprzez wsparcie realizacji różnych form wydarzeń (imprezy, warsztaty, prelekcje), których celem będzie zacieśnianie więzi społecznych, rozwój dialogu obywatelskiego i partnerstw lokalnych.
Nabór ten dedykowany jest podmiotom działającym na obszarze LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna - bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń), za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą.
Projekt będzie realizowany w ramach Przedsięwzięcia P9. KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO

Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do korzystania z doradztwa i konsultowania z nami swoich pomysłów oraz wątpliwości dotyczących przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i procedur wyboru projektów do dofinansowania.

 

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.