Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

lgd 4Lgd 9zachód słońca A. Siudyrybitwy K. Sektastaw Dulnik Góra

Nabór wniosków o powierzenie grantu

Poniedziałek, 30 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
zgodnie z harmonogramem naborów w dniu 30.12.2019 r. ogłaszamy Nabór nr 21/2019 na Przedsięwzięcie nr 9 KUŹNIA KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO.

W ramach naboru będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego.

Szczegóły dotyczące naboru wraz z dokumentacją znajdą Państwo w zakładce KONKURSY/ogłoszenia 2019, w podzakładce - 21/2019.

Nabór dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które działają na obszarze objętym LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna - bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Projekt zakłada rozwój mechanizmów współpracy i dialogu wśród mieszkańców obszaru, poprzez wsparcie realizacji różnych form wydarzeń (imprezy, warsztaty, prelekcje), których celem będzie zacieśnianie więzi społecznych, dialogu obywatelskiego i partnerstw lokalnych. Celem projektu jest wzmacnianie kapitału społecznego Ziemi Pszczyńskiej.

powrót
Unia Europejska
Leader
PROW 2014-2020
Kreator
pless.pl
Przekaż 1%
gryfnie.com
© 2011-2020 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.