Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

new8zachód słońca A. Siudyżubry i dąb K. Sektarybitwy K. Sektastudzionka rzepak J.Cisło
Akademia Ziemi Pszczyńskiej - ruszyły zapisy!

Akademia Ziemi Pszczyńskiej - ruszyły zapisy!

Wtorek, 21 stycznia 2020 r.

Wszystkie zainteresowane osoby, zachęcamy do zapoznania się z projektem Akademia Ziemi Pszczyńskiej, który właśnie rusza. 

Celem projektu jest: aktywizacja młodych mieszkańców obszaru, stworzenie kompleksowej oferty zajęć pozalekcyjnych mających na celu przybliżenie dzieciom zamieszkującym tereny wiejskie, gdzie dostęp do atrakcyjnych i nowocześnie prowadzonych form zajęć pozalekcyjnych jest ograniczony, lokalnego dziedzictwa kulturowego (materialnego, niematerialnego, przyrodniczego), poszerzenia wiedzy przedmiotowej oraz podniesienia kompetencji miękkich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości.
Działaniom Akademii przyświeca idea Hodding'a Carter'a „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła".

Wydarzenie składa się z:

A. trzech bloków zajęć: zajęcia psychologiczne, przedsiębiorczość oraz zajęcia prozdrowotne (w tym: dietetyka, pszczelarstwo, uważność i koncentracja oraz sport to zdrowie).
B. wydarzenia „Święto Akademii", które odbędzie się na zakończenie projektu, jako podsumowanie tegorocznych działań Akademii Ziemi Pszczyńskiej.
Zajęcia w ramach Akademii Ziemi Pszczyńskiej realizowane będą w okresie luty - czerwiec 2020. Każdy uczestnik Akademii otrzyma gadżety promocyjne związane z projektem.

Na CAŁE wydarzenie przewidziany jest limit 60 uczestników w przedziale wiekowym 9-12 lat. Zgłaszając udział w wydarzeniu, uczestnicy zgłaszają się na WSZYSTKIE zajęcia organizowane w ramach wydarzenia.

Zajęcia odbywać się będą w Bojszowach (jedna grupa), Ornontowicach (jedna grupa) oraz w Pszczynie (2 grupy). Na każdą grupę przewidziany jest limit 15 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w działaniach Akademii Ziemi Pszczyńskiej jest BEZPŁATNY!
Uczestnikiem zajęć w Akademii Ziemi Pszczyńskiej mogą być tylko dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 12 roku życia (uczestnicy z roczników 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 - na dzień składania formularza zgłoszeniowego dzieci z tego rocznika powinny mieć nieukończony 12 rok życia).
W razie wolnych miejsc na planowane zajęcia, możliwe jest dopuszczenie uczestników w wieku, poza tym przewidzianym w projekcie. Zgłoszenia te będą brane pod uwagę w drugiej kolejności (po zweryfikowaniu zgłoszeń uczestników w przedziale wiekowym 9 -12 lat).

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska", tj. gminy: Ornontowice, Orzesze, Pawłowice, Wyry, Bojszowy, Bieruń, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Suszec, Pszczyna (bez miasta Pszczyna).

Udział w wydarzeniu wyrażony jest poprzez nadesłanie zgłoszenia do udziału w Akademii Ziemi Pszczyńskiej wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w wydarzeniu. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną, zapisy dokonywane są wg kolejności zgłoszeń, w systemie rejestracji dostępnym na stronie Organizatora, tj. pod następującym linkiem: TUTAJ.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 5 lutego 2020 r., w razie nie wyczerpania puli miejsc, Organizator ma możliwość wydłużyć termin nadsyłania zgłoszeń, do czasu zrekrutowania dostępnej w projekcie puli miejsc.
Zgłoszenia niespełniające warunków z pkt. 6, 8 i 9 niniejszego regulaminu lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdą Państwo w poniższym regulaminie, na plakacie informacyjnym oraz harmonogramie zajęć.

Zachęcamy także do obejrzenia filmu promującego projekt Akademii Ziemi Pszczyńskiej. KLIK

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
EDU PARK
© 2011-2024 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.