Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa
Za nami warsztat refleksyjny

Za nami warsztat refleksyjny

Czwartek, 18 lutego 2021 r.

Jak co roku o tej porze, odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania Stowarzyszenia. 

Warsztat refleksyjny, bo o nim mowa to element wewnętrznej ewaluacji postępów wdrażania strategii LGD. Spotkanie z udziałem przedstawicieli różnych organów stowarzyszenia oraz Beneficjentów pozwoliło przeanalizować dotychczasowy poziom realizacji wskaźników a także wyznaczyć kierunki dalszych działań. Wypracowane podczas warsztatu wnioski, pozwolą poszerzyć o dodatkowe informacje, sprawozdanie roczne, jakie LGD przedkłada w Urzędzie Marszałkowskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i cenne wnioski oraz formułowane uwagi.

powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.