Go to: tresc | menu

STOWARZYSZENIE Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"

 • Powiat pszczyński
 • Suszec
 • Miedźna
 • Pawłowice
 • Goczałkowice-Zdrój
 • Pszczyna
 • Kobiór
 • Bojszowy
 • Orzesze
 • Wyry
 • Bieruń
 • Ornontowice
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

30lecie LEADERa
Koniec III edycji Akademii Ziemi Pszczyńskiej

Koniec III edycji Akademii Ziemi Pszczyńskiej

Piątek, 3 września 2021 r.

W dniu 1 września podsumowaliśmy tegoroczną edycję Akademii Ziemi Pszczyńskiej.

Wkraczając w nowy rok szkolny, spotkaniem na auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie zakończyliśmy III edycję projektu Akademia Ziemi Pszczyńskiej.

Wydarzenie zaplanowano na kilka odrębnych paneli. Pierwszy z nich rozpoczęła prelekcja naszego wyjątkowego gościa - pani Anny Marii Wesołowskiej. W spotkaniu wzięli udział wszyscy chętni, w tym grono dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, nie zabrakło także przedstawicieli samorządu - podczas spotkania obecni byli - Wicestarosta Pszczyński - Damian Cieszewski oraz naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, p. Krystyna Świerkot-Żmij.

Pani Anna Maria Wesołowska wygłosiła prelekcję nt.: „Roli szkoły i rodziny w budowaniu bezpiecznego otoczenia dzieci i młodzieży w świetle współczesnych zagrożeń". Ogrom wiedzy, niebywała charyzma oraz chęć edukowania społeczeństwa w zakresie wiedzy prawnej, to z pewnością kluczowe cechy naszego gościa, które sprawiały, że uczestnicy spotkania z zapartym tchem przysłuchiwali się prelekcji.

O tym, jak ważna jest edukacja prawna, z pewnością nie musimy przekonywać. Znana zasada, wywodząca się z prawa rzymskiego - Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), dowodzi temu, jak ważne jest poznanie tych zagadnień. Pani Anna Maria za swoją misję przyjęła edukację dzieci i młodzieży. Przeprowadziła setki spotkań, spotkała się z tysiącami uczestników w całym kraju. Popularyzuje tzw. kąciki prawne w szkołach - miejsca, gdzie umieszczane są informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły. Tego rodzaju miejsca potrafią unaocznić wiele aspektów prawnych w przełożeniu na życie dzieci i młodzieży. Przez to nie tylko popularyzują te treści ale i przede wszystkim spełniają funkcje prewencyjne - zapobiegając szerzeniu się przestępczości wśród osób nieletnich. Warto zatem pomyśleć o takim rozwiązaniu w naszych placówkach. W trakcie wykładu Sędzia Anna Maria Wesołowska poprzez przytaczane sytuacje, z którymi zetknęła się podczas swojej całej kariery zawodowej oraz w trakcie spotkań z młodzieżą, starała się uświadomić uczestnikom spotkania jak istotna jest świadomość i znajomość prawa. Podkreślała, że należy je wdrażać już od najmłodszych lat. Jak mówiła Sędzia, która jest również matką i babcią, wymierzenie kary więzienia człowiekowi, który ledwo stał się pełnoletni, jest trudnym przeżyciem. Dlatego tak ważne jest, by pokazać, gdzie są granice, których przekraczać nie wolno, bo można trafić na wiele lat do więzienia. Dzieci muszą ją poznać możliwie jak najprędzej. W dzisiejszych czasach granica między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, czy też żartem a wykroczeniem kompletnie się pozacierała. Małe dzieci jeszcze dostrzegają, co dobre a co złe, ale im człowiek starszy ty większy miewa z tym problem. Sędzia Anna Maria Wesołowska opowiadając o „chłopcu z różą" pokazała zebranym jak łatwo, nie mając tej wiedzy, dziecko może zostać przestępcą. Sędzia mówiła też o dziecięcych marzeniach... Dzieci marzą o tym, żeby rodzice się nie kłócili, nie bluźnili. Jak widać dorośli nie raz nie zdają sobie sprawy, że marzenia ich dzieci nie dotyczą tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim są związane z codziennymi relacjami w rodzinie, atmosferą panującą w domu. W swojej wypowiedzi podkreślała, jak wielką krzywdą dla dziecka jest rozpad rodziny. O tym, że dobro dziecka leży Pani Sędzi głęboko na sercu świadczyły też słowa, by traktować dziecięce problemy z należytą uwagą, by ich nie bagatelizować. Dzieci są mądre - mówiła - trzeba im tłumaczyć, zamiast stosować kary cielesne, tłumacząc się „że to dla bezpieczeństwa dziecka". Należy od dzieci wymagać, ucząc je, że dbałość o dom jest także ich obowiązkiem. Jest to zresztą ujęte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - dodała Pani Sędzia. Sędzia zwracała też uwagę na zaczenie autorytetów w życiu dziecka. Jak pokazują zakrojone na szeroką skalę badania dziecko znajduje oparcie przede wszystkim w rodzicach. W momencie rozpadu rodziny traci ono zaufanie w głównej mierze do ojca, ale także do matki. Kiedyś dużą rolę odgrywała w takich sytuacjach religia, potem babcia. Dziś autorytetem stają się youtuberzy. Dlatego też Pani Anna Maria Wesołowska również z nimi się spotyka, by uświadomić im ich ogromny wpływ na dzieci i młodzież. Sędzia podkreślała również, jak ważne jest utrzymywanie relacji z rodziną, z dziadkami, jak cenną rzeczą są domy wielopokoleniowe. Pani Anna Maria Wesołowska podkreślała również konieczność współpracy rodziców ze szkołą w procesie wychowania dzieci. Przypomniała, że obowiązkiem rodzica jest między innymi edukowanie się, by jak najlepiej sprostać obowiązkom rodzica. Ważne jest, by rodzice pamiętali, że nie wychowują dziecka dla siebie, lecz dla niego samego i dla społeczeństwa.

Podczas tego spotkania Pani Sędzia poruszyła wiele ważnych kwestii, rzucając nowe światło na otaczającą rzeczywistość, co zapewne zmieniło spojrzenie na wiele spraw u niejednego uczestnika spotkania, zachęcając do refleksji.

Kolejne spotkanie zaplanowano z uczestnikami tegorocznej Akademii. Aulę LO wypełniło ponad 40 naszych Adeptów, którzy na spotkanie przybyli wraz ze swoimi rodzicami. W tym miejscu podziękowaliśmy im za udział w projekcie - wręczając upominki i podsumowując tegoroczną Akademię. Niestety z przyczyn obiektywnych, nasi młodzi słuchacze nie mogli wziąć udziału w panelu p. Anny Marii Wesołowskiej - naszemu gościowi wysyłamy serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia!

Dla uczestników naszego projektu, odbył się panel z panią Klaudią Seidel - trenerem i doradcą zawodowym Akademickiego Biura Karier AWF w Katowicach. Spotkanie pt.: „Szczęście czy fart? Kto jest reżyserem Twojego życia?" bardzo przypadło do gustu naszym Adeptom. Była to ostatnia okazja w ramach tegorocznej edycji Akademii, do zdobycia wiedzy, nowych umiejętności, a także spotkania z pozostałymi uczestnikami Akademii.

Naszym założeniem jest, aby Akademia Ziemi Pszczyńskiej była projektem, który pozwala jego uczestnikom rozwijać nowe pasje, zdobywać szereg przydatnych umiejętności i praktycznej wiedzy. Aby było to miejsce spotkań, rozmów, wzajemnej wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że tak właśnie postrzegają ją nasi Adepci.
Benjamin Franklin powiedział: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę." W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów i tego zaangażowania, dzięki któremu świat nauki stanie przed nimi otworem.

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego tegoroczną edycję: KLIK

Galeria

 • 1.
 • 2.
 • 4.
 • 5.
powrót
strony www
Unia Europejska
Ministerstwo Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
PROW śląskie
Kreator
FESTIWAL POLEKU
Bee Friends
Akademia Ziemi Pszczyńskiej
Stacja Regeneracja
© 2011-2021 LGD Ziemia Pszczyńska Wszelkie prawa zastrzeżone.